regulamin
MyWeek.pl
1
Myweek.pl świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi związane z wynajmem apartamentów(rozrywka i gastronomia). Przyjmujemy rezerwacje na minimum 2 doby. W przypadku rezerwacji z przynajmniej półrocznym wyprzedzeniem prosimy o kontakt z obsługą w celu ostatecznego potwierdzenia cen i dostępności.
2
Rezerwacja gwarantowana - potwierdzeniem rezerwacji za pobyt jest wpłata 10% zaliczki bądź zabezpieczenie kartą kredytową. Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od daty dokonania rezerwacji. Rezerwacja zachowuje swoją ważność do zakończenia pierwszej zarezerwowanej doby.
3
Rezerwacja niegwarantowana - rezerwacja zachowująca swoją ważność do godziny 16-tej planowanego dnia przyjazdu.
4
MyWeek pobiera jednorazową opłatę za obsługę rezerwacji online w wysokości 35 zł.
5
Doba zaczyna się o godzinie 14.00 a kończy o godzinie 11.00 dnia następnego. Na 30 minut przed przyjazdem prosimy o kontakt z obsługą pod numerem telefonu 605 618 618.
6
W apartamentach nie wolno palić. Nie wolno wprowadzać zwierząt bez zgody MyWeek. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00. Należy tolerować zasady współżycia społecznego. W przypadku złamania powyższych zasad obowiązuje opłata w wysokości 500 zł. Myweek nie przyjmuje na przechowanie mienia klientów, nie świadczy usług ochrony przed utratą lub uszkodzeniem mienia pozostawionego w apartamentach i prosi o niepozostawianie w apartamentach wartościowych przedmiotów.
7
W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji prosimy o kontakt z obsługą. W przypadku rezygnacji z rezerwacji MyWeek.pl może potrącić lub zażądać odszkodowania w wysokości jednodniowego pobytu nie mniej jednak niż 10% wartości rezerwacji.
8
Opłaty uzdrowiskowe lub inne opłaty lokalne pobierane od osób fizycznych przebywających czasowo w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych są płatne dodatkowo po przybyciu na miejsce wypoczynku. Informacja o wysokości opłat dla każdej miejscowości znajduje się w treści ofert.
9
Karta Stałego Klienta. Posiadanie Karty Stałego Klienta jest całkowicie bezpłatne, nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami a Kartę można otrzymać już przy pierwszej rezerwacji lub wypełniając formularz. Posiadacze mogą liczyć na dodatkowe przywileje jak: zniżki na wybrane atrakcje w regionie lub rabaty na wybrane oferty wypoczynku. Z Karty można zrezygnować w każdej chwili. Karty Stałego Klienta są bezimienne. Posiadacze Karty Stałego Klienta otrzymają 10% rabat na pobyt w apartamentach MyWeek w przypadku rezerwacji bezpośrednich(email, telefon).
10
Promocja Black Friday -15%. Promocja obowiązuje przez cały weekend włącznie z piątym dniem tygodnia kojarzonym jako "Wyprzedaż Black Friday". Promocja nie łączy się z Kartą Stałego Klienta.
11
Dział "Poradnik Tursyty" wraz z informacjami w nim zawartymi ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do rozpoczęcia rokowań w rozumieniu art. 66 i art. 71 kodeksu cywilnego. Usługi tam opisane nie są świadczone przez MyWeek.pl sp. z o.o., ani oferowane za pośrednictwem serwisu MyWeek.pl. Dział ten ma jedynie pomóc Państwu w zorientowaniu się, jakie atrakcje dostępne są w regionie. Staramy się, aby informacje były zawsze aktualne, aczkolwiek przed skorzystaniem z oferty danego usługodawcy, należy potwierdzić u niego dostępność usługi i jej cenę.
12
Posiadacze Karty Stałego Klienta mogą skorzystać z rabatów udzielanych przez partnerów Myweek przedstawionych w dziale "Zaproszenia", w wysokości tam wskazanej. W razie nie otrzymania rabatu w wysokości obowiązującej w chwili zakupu danej usługi, mimo przedstawienia usługodawcy czytelnej Karty Stałego Klienta, posiadacz Karty Stałego Klienta proszony jest o kontakt z Myweek, w celu umożliwienia serwisowi wyjaśnienia tej sytuacji.
13
Każdy Klient może złożyć reklamację dotyczącą sposobu świadczenia usług przez MyWeek.pl, w szczególności niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zawartej umowy. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane pocztą elektroniczną na adres biuro@myweek.pl. Usługodawca rozpatruje reklamacje bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Po rozpatrzeniu reklamacji Myweek.pl kieruje odpowiedź na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w złożonej reklamacji.
14
Zapisanie się do newslettera realizuje się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, podając m.in. aktualny adres email. Każda z zapisanych osób otrzyma jednorazowo wybrany prezent po spełnieniu warunku dokonania jednej rezerwacji min. 2 noclegów za pośrednictwem firmy MyWeek.pl. Przekazanie prezentu nastąpi po rozpoczęciu rezerwacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Uczestnicy newslettera zgadzają się otrzymywać wiadomości reklamujące usługi MyWeek.pl w formie elektronicznej na podany adres email. Istnieje możliwość wypisania się z newslettera. W tym celu należy skontaktować się z firmą MyWeek.pl lub skorzystać z linku znajdującego się w każdej wiadomości email związanej z realizacją usługi newslettera.
15
Właścicielem serwisu MyWeek.pl jest firma MYWEEK.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Polanicy Zdroju, ul. Chopina 5, 57-320, 605 618 618 NIP: 9552339221, Regon: 321270030, KRS:0000432060 Życzymy Udanego Pobytu!
Akceptujesz cookies?
więcej TAK